ไพพ์ แคลป์ แฮงเกอร์ A3

“แคล้มแขวนท่อ ไพพ์แฮงเกอร์
สำหรับแขวนท่อไฟฟ้า-ประปา
(Pipe Hanger) แคล้มรูปส้มโอ ใช้เป็น
แคล้มแขวนท่อได้ทุกชนิดโดยมีหัวน็อตสำหรับใส่กับ Rod (สตัดเกลียวตลอด)
คู่กับตัวแขวนผลิตจากเหล็ก(Carboon Steel) ชุบ(รุ้ง) ซิงค์หนา (ELECTRO GALANIZED)”

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้