แคลมป์รองท่อ

“แคลมป์รองท่อ
ผลิตจากเหล็ก(Carboon Steel) ชุบ HOT DIP GALANIZEDสำหรับใช้ในการรองรับท่อแนวนอนห่างจากผนังหรือพื้น
(ห้ามใช้เป็นตัวรองรับชนิดยก)”

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้