ไพพ์ แฮงเกอร์ B

“แคล้มแขวนท่อ ไพพ์แฮงเกอร์
สำหรับแขวนท่อไฟฟ้า-ประปา
(Pipe Hanger) ทรงกลมท่อ ใช้เป็นแคล้มแขวนท่อได้ทุกชนิดโดยมีหัวน็อตสำหรับใส่กับ Rod (สตัดเกลียวตลอด)
คู่กับตัวแขวน ผลิตจากเหล็ก(Carboon Steel) ชุบ(รุ้ง) ซิงค์หนา (ELECTRO GALANIZED)”

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้