ABOUT US

LOXIN ผู้ผลิตและจำหน่าย HANGER SYSTEM PRODUCT, CLAMP, BOLT และ SUPPORT ACCESSORIES

ได้มาตรฐานการรับรองคุณภาพ จากสถาบันชั้นนา ได้รับความไว้วางใจจากหลายหลาย โครงการ ที่เลือกใช้ Hanger System ภายใต้แบรนด์ Loxin Thailand และเพื่อตอบสนองได้ทุกความต้องการในการใช้งาน Loxin ยังรับสั่งผลิต (OEM) ตามแบบ ขึ้นกับการใช้งานแต่ละโครงการได้อีกด้วย