บีมแคล้ม ฟันจระเข้

“บีมแคล้ม ใช้สำหรับยึดกับโครงสร้างอาคารที่เป็นเหล็ก เพื่อแขวนเหล็กเส้นเกลียวตลอด
เพื่อเป็น support ให้กับงานต่างๆ
สำหรับรุ่น Multi สามารถใช้ได้ กับเหล็กโครงสร้าง หลายๆชนิด ตามความเหมาะสม”

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้