รางซี

“เหล็กซี สำหรับงานไฟฟ้าเป็นรางเหล็กรูปตัวซีที่ใช้สำหรับยึดติด
กับเพดานหรือผนังของอาคารเพื่อรองรับการเดินท่อร้อยสายไฟ
ใช้ควบคู่กับแคล้มป์ เพื่อการจับท่อร้อยสายไฟที่ติดตั้งทั้งภายใน
และภายนอกตัวอาคาร สามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับน้ำหนักของชุดงาน
มีทั้งแบบ ตื้น (41×25) และ ลึก (41×41) ผลิตจากเหล็ก(Carboon Steel) ”

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้