คอนกรีจอินเสิร์ต รางซี

“Cap-Strut Concrete Inserts เป็นลักษณะข้อต่อฟิตติ้ง ยึดอยู่กับที่ติดตั้งเพื่อใช้ได้ทั้งแนวตั้งและแนวแขวน สำหรับท่อ รางซี การรีดพื้น
ซึ่งช่วยให้ปรับเครื่องวัดระดับน้ำ ท่อระบายน้ำได้ ผลิตจากเหล็ก(Carboon Steel) นิยมชุบกันสนิม ”

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้